Hlavní stránka


Od roku 2017 jsme spustili nové webové stránky na adrese: 

raz-senior-park.webnode.cz

Stránky se neustále předělávají. Využijte buď těchto stávajících nebo nových. 


 R - relaxační
 A - aktivně
 Z - zábavní 

 RAZ
- první park pro seniory svého rozsahu a druhu v ČR

Tento mezigenerační studentský projekt vznikl již v roce 2014 a je zaměřen hlavně na péči, zábavu a celkový život obyvatel. Myslíme si, že v naší republice nepanují často příznivé podmínky pro život především našich starších spoluobčanů. Mnoho z nich žije v domovech pro seniory, kde nemají tolik možností, jak kvalitně strávit volný čas.

Domníváme, že by města mohla investovat do zábavních parků pro seniory, která budou složit jako mezigenerační areály. 

Projekty jsou postaveny tak, aby je bylo možné financovat z fondů EU. V loňském programovém období byla dětská hřiště a parky pro širokou veřejnost jedním z nejčastějších návrhů pro čerpání peněz z fondů EU a právě cílová skupina seniorů byla dosud opomíjena.

Rozhodli jsme se vybudovat Relaxační a aktivně-zábavní parky pro seniory jako jednu z alternativ řešení problému trávení volného času seniorů.


Parky jsou variabilní a lze je realizovat podle požadavků seniorů i města 

V rámci tohoto projektu zaměřeného na seniory tvoříme variabilní projekty pro města po celé ČR


Jedná se o parky, které budou sloužit pro:

  • relaxaci
  • odpočinek
  • setkání všech generací
  • zábavu
  • aktivní činnosti