Cíle projektu

     1. Vybudovat několik center zábavy nejen pro seniory
     2. Vystavět tento park v několika městech po celé ČR
     3. Získat finanční podporu z fondů EU
     4. Změnit životní podmínky především seniorů
     5. Změnit pohled mladých lidí na stáří
     6. Obecně přispět ke zlepšení životní prostředí 
     7. Celkové zlepšení, zvelebení měst a obcí
     8. Spolupracovat s pečovatelskými domy