Dlouhodobá udržitelnost

O tyto parky by se staraly technické služby jednotlivých měst.

—Ve městě Stříbře by toto centrum spravovala Správa majetku města Stříbra, s.r.o. Ta by zajistila trvalý chod a údržbu parku.

     Zdroj: http://www.smmstribro.cz/