Lokace projektu Stříbro

Kasárna Stříbro
Pro park ve Stříbře jsme navrhli nevyužitou lokaci kasáren, proč i ve vašem městě nezvolit nevyužité místo pro výstavbu parku pro seniory...

Lokalita kasáren se nachází na západním okraji města Stříbra pár minut pěší chůze od městského centra. Tato lokalita má velice dobrou lokaci, je
v dosahu stávajících obytných zón. Okolo areálu vede silnice č. II/605, po které se lze dostat na dálnici D5.

Komplex kasáren momentálně prochází revitalizací, do této revitalizace bychom rádi zahrnuli i naše plány.Revitalizace je rozdělena na dvě části – průmyslovou a bytovou. Každá část je ještě rozdělena na dvě zóny.

Kasárna jsou v oblasti klidové části města. Nyní zde bylo vystavěno několik nových domků, které také patří do celkové revitalizace kasáren. Jedná se o bydlení nazvané „U Věže“.
Bydlení "U Věže"

Námi vybraná plocha pro výstavbu parku je nevyužita. Na tomto místě dříve působil podnik Matrix, který zde upustil od svých aktivit a nechal pozemek opuštěný. Místo plánované výstavby
a možné realizace našeho projektu zabírá plochu cca 8.600 m². Jedná se o obdélníkový pozemek města Stříbro o velkosti stran 100 m a 86 m.

Vyznačení pozemku na mapě kasáren |1|

Pozemek s rozměry |2|

Dnes se na pozemku nachází pouze budova vhodná k demolici, pozemek není udržován
Letecký pohled na lokalitu kasáren |1|

Plánek revitalizace kasáren |1|

Místo, kde se nachází lokalita kasáren |2|

Současné foto spodní části pozemku

Výhodou je dobrá přístupová cesta